Zamki MFS

Zamki MFS opatentowane przez profesora Jose Duran von Arx szefa wydziału ortodoncji na Uniwersytecie w Barcelonie.

Zamki o szerokiej rozpiętości torków w zakresie od 0 do 25 stopni ( 0,5,10,15,20,25). W wersji metalowej slot 0,18 x 0,32 oraz estetyczne slot 0,20 x 0,25.  Dobór preskrypcji  zamka dokonuje się w oparciu o indywidualizację torku wykonaną na zdjęciu bocznym czaszki. W sytuacji idealnej oś długa siekacza jest równoległa do osi twarzy pacjenta, którą każdy z nas ma indywidualną wpisaną we własną twarzoczaszkę. Na zdjęciu cefalometrycznym należy oszacować obecny tork siekacza tzw. kąt alfa,wyznaczyć oś twarzy pacjenta obliczyć kąt beta, przy czym kąty te mogą przyjmować wartości ujemne. Kolejne czynności to dobór odpowiedniej preskrypcji zamka, skalkulowanie jaka utrata torku powstanie w zależności od slotu i przekroju łuku   kończącego. Wyliczenie torku indywidualnego mimo szeregu czynności pomiarowych nie jest trudne. Sytstem jest skierowany do lekarzy ambitnych z indywidualnym podejściem do każdego przypadku. Dodatkową możliwość jaką oferuje system jest mozliwość doboru zamków w odcinku bocznym dla przypadków bracho, dolicho i mezocefalicznych.