Co to jest Obturator ust?

Jest to regulator funkcji używany do zamknięcia jamy ustnej i stopniowego powstrzymywania oddychania ustami, co może spowodować wady zgryzu jak również nawrót wady po ukończonym leczeniu ortodontycznym. Obturator ustny jest prostą płytką, która stopniowo powstrzymuje przepływ powietrza przez jamę ustną, tym samym pomagając  pacjentom, który oddychają ustami w zmianaie toru oddychania na nosowy.

Obturator został zaprojektowany, aby zaadoptować się do kształtu łuków zębowych i działa jako izolacja, która zapobiega oddychaniu przez usta.

Obrzeże wokół obturatora - rozciągające się wokół górnego i dolnego końca pozwala na ćwiczenie mięsni warg, których prawidłowe napięcie jest bardzo ważne dla normalizacji oddychania nosem.

Istnieją trzy typy obturatorów-przepuszczalne, półprzepuszczalne oraz nieprzepuszczalne w zależności od tego czy zawierają duże otwory, małe lub w ogóle. Każdy typ obturatora występuje w sześciu rozmiarach.

- Przepuszczalny obturator cechuje się dużymi otworami do oddychania, aby umożliwić limitowany dopływ powietrza.

- Półprzepuszczalny obturator zawierający mniejsze otwory do oddychania aby kontrolować i ograniczać przepływ powietrza przez usta.

- Nieprzepuszczalny obturator, który nie posiada żadnych otworów tak, aby całkowicie uniemożliwić przepływ powietrza przez usta.

Wskazania

Obturatory są wskazane dla pacjentów oddychających przez usta, aby pomóc w unormowaniu problemów oddechowych dzięki ciągłej reedukacji oddechowej, aby skorygować oddychanie przez usta i aby wspomagać oddychanie przez nos.

 

Kiedy i jak używać?

Obturatory są używane w połączeniu ze stymulatorami nosa. Ich użycie jest także zalecane jeśli fizjologiczne przyczyny oddychania przez usta zostały wyeliminowane, wśród najbardziej popularnych są to: katar, odchylenia budowy przegród nosowych, przerost tkanki  adenoidalnej oraz migdałków podniebiennych.

 Mogą być używane w połączeniu ze stałymi aparatami ortodontycznymi.

Wskazówki w celu wybrania optymalnego rozmiaru

1. Pomiar obwodu łuku zębowego pomiędzy 1 stałymi  trzonowcami, wykonany w ustach pacjenta lub na modelu.

2. Odpowiedni rozmiar obturatora jest wybierany w oparciu o ten pomiar. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wybrać mniejszy rozmiar

3. Należy posłużyć się  przepuszczalnym obturatorem, aby zainicjować proces normalizacji wzorca oddechowego. Ważne jest aby połączyć użycie obturatora ze stymulatorem nosowym.

4. Obturator jest umiejscawiany przez pacjenta w przedsionku jamy ustnej pomiędzy łukami zębowymi, a ustami i policzkami.

Wskazane jest użycie nocne.oraz w ciągu dnia przez kilka godzin. Zalecany jest początkowy okres przyzwyczajania. Należy w takim wypadku użytkować obturator w ciągu dnia do momentu przyzwyczajenia.

5. Po okresie adaptacji około 3-4 miesięcy do przepuszczalnego obturatora należy zacząć użytkowanie półprzepuszczalnego obturatora

6. Po kolejnych 3-4 miesiącach wskazane jest użycie nieprzepuszczalnego obturatora.

7. Ocena kliniczna poprawy napięcia warg .W przypadku kiedy napięcie warg nie jest wystarczające, należy użyć stymulatora ust.

8. To medyczne urządzenie może być używane w połączeniu z stałymi aparatami ortodontycznymi.

Rozmiary

Obturatory ustne występujące w sześciu rozmiarach (ponumerowane od 1 do 6).

Trzy pierwsze rozmiary są zazwyczaj używane w celu stopniowego redukowania przepływu powietrza przez usta.

Niezmiernie ważne jest wybranie odpowiedniego rozmiaru.

Przeciwwskazania

Nie stosować u pacjentów poniżej piątego roku życia lub u pacjentów oddychających ustami z całkowitym brakiem drożności górnego odcinka dróg oddechowych.

Ostrzeżenia

Obturatory ustne nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z jakimkolwiek źródłem ciepła, w przeciwnym razie może ulec deformacji i stracić ich cechy fizyczne.

Obserwacje

Obturatory ustne spełniają podwójną funkcję: kontrolują przepływ powietrza przez usta oraz stymulują mięśnie wargowe. Takie rezultaty są stopniowo osiągane, zaś ich potwierdzenie kliniczne wymaga odpowiedniego czasu.